Gambia
Gambia 649, 1 pomp voor een school in Berending in Gambia; Wij zetten ons in voor een nieuwe put met een BluePump voor een school en voor een sinasappelproject voor meer werkgelegenheid, helpt u mee? Back to the list
Posted: 14-8-2012
Page: 649


   
Stichting Gambia Team Nederland
Anemoonstraat 61
1541 AV
Koog aan de Zaan
The Netherlands
 

Contact:
Martinel de Lange
Phone: +31 6 126 22 281
Website: www.gambiateam.nl

Stichting Gambia Team.NL is actief in Berending, een dorpje in het noordelijke binnenland van Gambia.

Op voordracht van en in samenwerking met de lokale bevolking zet Stichting Gambia Team.NL zich in voor het realiseren van verbeteringen op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en sport.

Gerealiseerde projecten
In 2007 is in het dorp een kraamkliniek en een kleuterschool gebouwd. Om de kinderen vervolgonderwijs te kunnen laten volgen, is het afgelopen jaar een lagere school gebouwd, The Pallum Lower BasicSchool. Nu is onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 3 t/m 12 jaar gegarandeerd.

Bomenplan voor werkgelegenheid
Om continuïteit en kwaliteit van onderwijs in Berending en omgeving voor de toekomst te waarborgen, is o.a. een bomenplan ontwikkeld. Een stuk grond is reeds aangekocht, hierop worden zo’n 100 sinaasappelbomen geplant. Het geheel is omheind, zodat loslopend vee geen schade kan aanrichten. De sinaasappels zullen te zijner tijd worden verkocht op de grote markten buiten het dorp.

Met de opbrengst van de verkoop zullen de salaris- en studiekosten van het onderwijzend personeel worden betaald en het onderhoud van de schoolgebouwen bekostigd. Het bomenplan zien wij als een grote stap op weg naar zelfredzaamheid van de plaatselijke bevolking éngeeft tevens garantie op onderwijs van de kinderen uit Berending en omgeving. 

De verkoop van sinaasappels komt ten goede aan de school

Nieuwe waterput nodig
Voor de school en voor een goede groei van de sinaasappelbomen en het genereren van een flinke opbrengst aan sinaasappels, een goede watervoorziening een eerste vereiste is. Wij willen daarom met graag een waterput laten maken met daarop de efficiënte, duurzame BluePump voor het bomenproject in Berending!

Voor het onderhoud via een ‘caretaker’ zou onze contactpersoon in Berending, Marga Stay, of iemand van de Pallum mannenraad van het dorp geschikt kunnen zijn.

Nog sponsoring nodig!
Na de forse investering voor de bouw van de Lower Basic School, stichting Gambia Team Nederland weer hard op zoek is naar sponsorgeld om verdere plannen te realiseren!

Graag horen wij uw reactie!