Gambia
Gambia 643 sponsoring several BluePumps. It all started in 1995, when i was on a holiday in Gambia and visted the village of Fantumbu. The people were so nice and friendly, yet they had so little, so i decided to set up an organization to help them. Back to the list
Posted: 5-8-2012
Page: 643


   
Tonnie van Turnhout-Baetsen
Gambia Project Kantora District
Eindhoven
The Netherlands
 

Contact:
Phone: +31 (0)6 - 222 18 416
Email: tturnhoutbaetsen@tonnie.info
Website: Kantora-District-Oost-Gambia

...

Click on the picture to enlarge

Het is allemaal begonnen met mijn bezoeken aan het dorp Fantumbu vanaf 1995. In 1995 ben ik voor de eerste keer op vakantie gegaan naar Gambia en daarna volgden nog heel veel bezoeken van een of meerdere keren per jaar. Na verloop van jaren ben ik me in gaan zetten om dorpen in het oosten van Gambia te helpen. Ik zou graag willen dat de bewoners van de dorpen een betere gezondheid krijgen en dat ze schoon drinkwater ter beschikking hebben. Dit zijn de voornaamste redenen waarom ik me inzet.

Vanaf 2000 heb ik in dorpen in het oosten van Gambia verschillende kleinschalige projecten opgezet.

  • Een bananenplantage met drie open waterputten,  één drinkwaterput, twee zonne-energiesystemen voor de werking van de drie bronpompen. 
  • Er zijn in drie verschillende dorpen tuinbouwprojecten van een hectare aangelegd met daarin totaal 10 open waterputten. Een tuinbouwproject heeft ook nog één drinkwaterput en een windmolen gekregen. 
  • In een ander bestaand tuinbouwproject is nog een extra open waterput gebouwd omdat men daar een tekort had aan waterputten. 
  • In een nieuw aan te leggen tuinbouwproject is een open waterput gebouwd. 
  • Er is een klein schoolproject voor kinderen uit het dorp Fantumbu. De lagere school waar deze kinderen naar toe gaan heeft ook een complete afrastering gekregen van 600 meter. 
  • Er zijn in vijf verschillende dorpen drinkwaterputten gebouwd en tevens is een drinkwaterput bij de lagere school helemaal gerestaureerd. 
  • In maart 2012 is een een nieuwe drinkwater gebouwd in het dorp Tubanding. 
  • In juni 2012 is een nieuwe drinkwaterput gebouwd in het dorp Kasi Kunda. 
  • In juni 2012 is een afrastering van 600 m2 geplaatst rondom de lagere school in Song Kunda. In juli zijn we gestart met de bouw van een nieuwe drinkwaterput in het dorp Hamdalai. 

Tot en met juni 2012 zijn in totaal 15 open waterputten en negen drinkwaterputten gebouwd.

Ik vertegenwoordig geen stichting. De projecten heb ik alleen opgezet en de werkzaamheden worden uitgevoerd met hulp van Gambianen uit het district. Mijn doelstelling is gericht om mensen te helpen een (beter) bestaan op te bouwen en om te zorgen voor schoon drinkwater.

NIEUWS
Sinds dit jaar 2012 kom ik met mijn projecten niet meer op de projectlijst van de Amsterdam Dakar Challenge te staan. Men wil mijn projecten niet op de projectlijst omdat ik geen stichting vertegenwoordig. Vanaf 2004 heb ik op deze lijst gestaan en acht jaren hebben teams mijn projecten gesteund door de verkoop van hun auto's in Gambia. En er zijn teams die ook sponsorgeld opgehaald hebben voor de projecten waarvoor ze reden. Ik ben al die teams zeer dankbaar want dankzij hun heb ik in die afgelopen jaren veel projecten kunnen verwezenlijken in het oosten van Gambia.

Vanaf 2000 heb ik subsidie voor diverse projecten ontvangen van het NCDO, van diverse Foundations en van de Rabobank Foundation. Je kunt gewoon als particulier persoon subsidie aanvragen en steun aanvragen bij diverse instanties. Het maakt niet uit of je een stichting bent of niet. Kleinschalige particuliere projecten worden ook gesteund en gestimuleerd.

Het is al die jaren nooit een probleem voor de amsterdam dakar challenge geweest dat ik geen stichting vertegenwoordig, ook niet voor alle teams die voor mij gereden hebben gedurende al die jaren. De amsterdam Dakar Challenge wil mijn projecten gewoon niet meer op de lijst. Ook de Jammeh Foundation for Peace in Gambia die de verkoop van de auto's behartigt in Gambia vindt hun beslissing dan ook zeer spijtig en zeker voor al die dorpen in het oosten van Gambia. Want de grootste bron van sponsorinkomsten waren de teams die voor mijn projecten reden. Ik sta hierdoor niet in de kou, maar wel de dorpelingen en de kinderen die medicijnen en drinkwaterputten en afrasteringen voor groentetuinen heel hard nodig hebben. Geen enkele stichting, die voorheen en dit jaar op de projectlijst staan, steunt dorpen helemaal in het oosten van Gambia en dan voornamelijk in Kantora District.

Teams moeten hun auto in Gambia op de veiling laten verkopen voor een project in Gambia en dat project moet volgens de organisatie op de projectlijst staan. Er zijn teams die ook nog geld in Nederland ophalen voor een project en dat project kan verschillend zijn van het project waarvoor de auto verkocht wordt. Er zijn teams die twee verschillende projecten kiezen. Teams kunnen dus ook voor mijn project kiezen om in Nederland sponsorgeld op te halen. Dat is hun vrije keus.

Elk mens op aarde heeft toch recht op schoon drinkwater. Ik doe daarom een beroep op teams die in de amsterdam dakar challenge meerijden om de dorpelingen in het oosten van Gambia niet in de steek te laten en te blijven steunen. Zij hebben het zo hard nodig.

Een drinkwaterput bouwen is een concreet project en duurt ongeveer vier tot zes maanden. Er wordt een plaquette van de sponsor of teamnaam op de rand van de put geplaatst en de foto's krijgt men toegestuurd.

Fatoto ligt ongeveer 400 kilometer van de hoofdstad Banjul in het oosten van Gambia. Je moet een dag uittrekken om naar Fatoto en andere dorpen in dit district te rijden. Het is aan te raden om 's morgensvroeg te vertrekken.

Je kunt kiezen uit twee routes, de noordelijk of de zuidelijke weg van de Gambia rivier. Bij de noordelijke route moet je een paar keren met een ferry de Gambia rivier oversteken, Banjul-Barra en in Georgetown ( JanjangBureh ).

Die oversteken nemen soms nogal wat tijd in beslag. Op het ogenblik wordt hard gewerkt aan de zuidelijke weg van de Gambia rivier en is nu voor meer dan de helft geasvalteerd. Tegenwoordig kun je als je om half zeven 's morgens vertrekt om drie uur 's middags in Fatoto zijn.

De dorpen liggen in het district Kantora in de Upper River Region, helemaal in het oosten van Gambia.